AVV
FR NL

Algemene Verkoopvoorwaarden

SAMENVATTING

1. Algemene verkoopvoorwaarden van verblijven en reispakketten

PREAMBULE

I/ DEFINITIES

II/ De diensten op de site weekendesk.be wat betreft de verblijven en reispakketten zijn geselecteerd door het bedrijf Weekendesk

ARTIKEL 1: PROCES VAN BESTELLEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

ARTIKEL 2: PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 3: ABSENTIE VAN HET HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 4: BEWIJS VAN BESTELLING / ARCHIVERING

ARTIKEL 5: WIJZIGING OF ANNULERING VAN EEN BESTELLING

ARTIKEL 6: VERZEKERING

ARTIKEL 7: CLAIMS

ARTIKEL 8: KLANTENSERVICE

ARTIKEL 9: PERSOONLIJKE GEGEVENS

ARTIKEL 10: INTEGRITEIT VAN HET CONTRACT

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJKE WET

ARTIKEL 12: BEVOEGDE JURISDICTIE (MINNELIJKE SCHIKKING VAN GESCHILLEN)


PREAMBULE
Deze Algemene Voorwaarden (bijgewerkt op 2 januari 2019) bepalen de relatie tussen de Klant* en het bedrijf Weekendesk*.


I/ Definities
Weekendesk: verwijst naar de verblijven en reispakketten die door Weekendesk zijn geselecteerd.

Partners: verwijst naar de door Weekendesk geselecteerde serviceproviders die de service aan de Klant leveren.

Product: verwijst naar de verblijven en reispakketten die door Weekendesk bij een van de geselecteerde Partners worden aanbevolen.

Cadeaubonnen en cadeaucheques: cadeaubonnen en -cheques kunnen alleen worden gebruikt voor het betalen van producten, zorgfaciliteiten die in verband staan met een accommodatie en cateringfaciliteiten die zijn geboekt op Weekendesk.

Begunstigde: de persoon die geniet van het verblijf of het reispakket.

Klant: betreft de persoon die het Product reserveert. De Klant kan wel of niet de Begunstigde van de dienst zijn, afhankelijk van of hij persoonlijk profiteert van het verblijf of reispakket of dat het een andere persoon ten goede zal komen.

Partij: verwijst naar Weekendesk en/of de Klant.

Site: verwijst naar de site www.weekendesk.be


II/ De diensten op de site weekendesk.be wat betreft de verblijven en reispakketten zijn geselecteerd door het bedrijf Weekendesk
Elk van de geselecteerde services is onderworpen aan de specifieke voorwaarden en bepalingen van de serviceprovider evenals aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

Hier zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Weekendesk beschreven, betreffende de distributie van verblijven, reispakketten en reisdiensten. De algemene verkoopvoorwaarden worden gestuurd door het artikel L.22-1 en de toerismewet. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op cadeaubonnen.

Het bedrijf Weekendesk, een vereenvoudigde vennootschap met aandelen, met een kapitaal van 10.000 euro, beheert de site http://www.weekendesk.be. Het geregistreerd adres is 
33 Rue La Fayette 75009 Paris. Weekendesk is ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder het nummer RCS 482 380 888.

Weekendesk is geregistreerd in het Registre des Opérateurs (register van touroperators) gecontroleerd door Atout France onder het nummer IM 092 12 0065. Atout France, rue de Clichy 79-81, 75009 Paris. Weekendesk beschikt over financiële garantie geboden door APST, avenue Carnot 15, 75017 Parijs.

Wij vragen u vriendelijk om de Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze stellen de voorwaarden vast waaronder Weekendesk de Producten en cadeaubonnen tot uw beschikking stelt die op de site worden aangeboden, evenals de gebruiksvoorwaarden van de website.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2018. Alle eerdere versies van deze voorwaarden worden hiermee vervangen en ongeldig verklaard. De voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of de bestelling rechtstreeks op het internet of telefonisch is geplaatst op 04 277 6
0 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen.


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing aanvullend op andere specifieke voorwaarden zoals de voorwaarden gepresenteerd op de productpagina op de website en de voorwaarden van de door Weekendesk geselecteerde partner.

Weekendesk behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving, met dien verstande dat de bestelling van de Klant, gevalideerd door Weekendesk en in overeenstemming met de bepalingen die hieronder zijn uiteengezet, wordt beheerst door de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling.

Elke Klant verklaart de wettelijke bevoegdheid te hebben op grond van artikel 1146 van het Franse Burgerlijk Wetboek om gebruik te maken van de site, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de verkoop van diensten en het gebruik van de site.

Elk van de geselecteerde diensten is onderworpen aan de specifieke voorwaarden van elke Partner, met name wat betreft weersomstandigheden, leeftijdsgrenzen en fysieke omstandigheden (zwangerschap, etc.), of de Begunstigden van de activiteiten.

Deze elementen worden beschreven in de productbeschrijving.

 

ARTIKEL 1 : PROCES VAN BESTELLEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
Artikel 1.1. : Verblijven en reispakketten
U kunt uw boekingsopdrachten voor verblijven en toeristische pakketten plaatsen:

 • Direct via de website op het internet: www.weekendesk.be,
   
 • Via de telefoon: 04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen.

De informatie op de Site, in het bijzonder over de details van de verschillende verblijven en voorgestelde reispakketten en de details van de bestelling geplaatst door de Klant, omvat vooraf gedefinieerde informatie omtrent artikel L. 211-4 van de Franse toerismewet en de artikelen L. 111-1 en L. 111-2 van de Franse consumentenwet.

Het plaatsen van bestellingen op de site omvat de volgende stappen:

 • Op de site kunt u het product of de producten van uw keuze selecteren. Deze keuze leidt tot het opvragen van de real time beschikbaarheid in de database om deze van het geselecteerde product te kunnen controleren
   
 • Na de selectie van het product van uw keuze, wordt een samenvatting getoond van uw bestelling, met de details van uw reservering, de prijs van het gekozen product, uw gegevens en de betalingsmethode. U kunt de details van uw bestelling bekijken en zo nodig wijzigingen aanbrengen vóór de definitieve sluiting van uw contract,
   
 • Uw "eerste klik" zal de registratie van uw bestelling toestaan, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden,
   
 • Desalniettemin wordt uw bestelling pas definitief vastgelegd bij uw laatste validatie, die zich zal manifesteren door uw "tweede klik".
   
 • In geval van betaling per creditcard: deze "tweede klik" komt overeen met het moment van de registratie van uw bankgegevens. Uw bestelling wordt echter pas definitief na de acceptatie van de betaling door uw bank. Elke weigering van betaling door uw bank, na de behandeling van aankoop, veroorzaakt de annulering van uw bestelling.
   
 • Als uw bestelling eenmaal is gevalideerd door Weekendesk, zullen wij u een e-mail sturen met de bevestiging van uw bestelling en een samenvatting van alle gerelateerde items. U dient deze uit te printen en te bewaren omdat hiernaar kan worden gevraagd op de plaats van het verblijf of levering van de dienst. Bovendien zal het dienen als een bewijs van uw bestelling.
   
 • Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid van uw gegevens te controleren en garanderen zodat u de bevestiging van uw bestelling kunt ontvangen. Als u een fout maakt bij het invoeren van uw gegevens, bent u als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ontvangen van deze bevestiging. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de Weekendesk-klantenservice onder de voorwaarden van artikel 8.


Artikel 1.2. : Cadeaubonnen
Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor producten, zorg die in verband staat met een accommodatie en cateringdiensten.

Ze kunnen worden gebruikt als betaalmiddel op Weekendesk.

Cadeaubonnen zijn betaalmiddelen geldig tot de vervaldatum die wordt vermeld op de coupon die is verzonden tijdens de aankoop.

De cadeaubon is niet op naam bij aankoop.

Het gebruik ervan is de verantwoordelijkheid van de Begunstigde van de cadeaubon.


Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld of worden terugbetaald in geval van beëindiging van de geldigheid, behalve in het geval van conformiteit (wettelijke garantie) van het eigendom en de verborgen gebreken in de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, of enige andere actie van contractuele of extra-contractuele aard die door de wet wordt erkend.

Het saldo en de geldigheidsdatum van de cadeaubonnen kunnen te allen tijde worden geraadpleegd bij de klantenservice op 04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen.

Cadeaubonnen kunnen één of meerdere keren worden gebruikt binnen de grenzen van hun waarde en eventueel worden aangevuld met de betaalmiddelen van uw keuze zoals gepresenteerd in artikel 2.2.

In geval van verlies van het nummer of de toegangscode van uw cadeaubonnen, kunt u deze opvragen bij de klantenservice op 
04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen.

Artikel 1.3. : Kortingscode
Een kortingscode kan alleen worden gebruikt voor producten, diensten die in verband staat met een accommodatie en cateringdiensten. Het kan niet worden gebruikt voor de aankoop van een cadeaubon.

De kortingscode is onderhevig aan een minimum aankoopbedrag en kan niet worden gecombineerd met een andere kortingscode of lopende promotie. De korting is niet overdraagbaar of gedeeltelijk bruikbaar en zal niet resulteren in een geldelijke vergoeding in welke vorm dan ook.


ARTIKEL 2 : PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
Artikel 2.1 : Prijs
De prijs van het Product, zoals weergeven op de Site, is welke geldt op het moment van de bestelling en komt overeen met de prijs van de Service die is geboekt inclusief alle belastingen, plus in sommige gevallen boekingskosten. Tijdens de validatie van de online bestelling ontvangt Weekendesk de prijs van de Service in naam en voor rekening van de geselecteerde Partner(s). De Partner, als een dienstverlener voor het geselecteerde Product, zal een BTW-factuur afgeven aan de klant, die hij gaat verzamelen en terugbetalen aan de desbetreffende belastingdienst onder de voorwaarden van algemeen recht. De prijs die op de site wordt weergeven bevat ook de reserveringskosten die door het bedrijf Weekendesk wordt gefactureerd in zijn eigen naam en voor zijn rekening wanneer deze van toepassing zijn.

Met uitzondering van het speciale geval genoemd in artikel 5.1 kunnen deze reserveringskosten, om welke reden dan ook, niet worden terugbetaald in geval van annulering van de boeking.

Mogelijk moet u ter plaatse, rechtstreeks aan de geselecteerde partner, extra kosten betalen in verband met de toeristenbelasting, de aanwezigheid van dieren, eventuele extra diensten die u hebt afgesloten nadat u een bestelling heeft geplaatst, etc. Deze extra kosten kunnen niet worden betaald met Weekendesk-cadeaubonnen. Voor meer informatie verwijzen wij U naar de gebruiksvoorwaarden van onze site en ons privacybeleid.

Artikel 2.2. : Betalingsvoorwaarden
De betaling van de bestelling kan, naar keuze, worden gedaan per creditcard, Paypal, een Weekendesk cadeaubon of bankoverschrijving, volgens de volgende voorwaarden:

 • per creditcard (Visa / Mastercard, American Express, ING HomePay, Belfius Direct Net, KBC, Bancontact / MisterCash), met vermelding van in de daarvoor voorziene velden, het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de verificatiecode die zich bevindt aan de achterkant van de kaart. Het totale bedrag van de bestelling wordt op de dag van de bestelling in rekening gebracht. Weekendesk behoudt zich het recht voor om de verwerking van de bestelling te beëindigen in geval van weigering van betaling door de bank van de Klant. De site biedt u de mogelijkheid om uw bankgegevens op een vertrouwelijke en veilige manier te verzenden tijdens uw betaling (beveiligde toegang via SSL-codering.)
   
 • via PayPal: log in op uw Paypal-account als u er een heeft of maak een Paypal-account door de stappen te volgen die worden aangegeven.
   
 • per Weekendesk cadeaubon: om een betaling te doen met uw Weekendesk cadeaubon wordt u verzocht het nummer van uw cadeaubon in te vullen in het daarvoor bestemde vakje, direct online, of het nummer telefonisch door te geven op 04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen. Indien uw bestelling een waarde heeft die groter is dan de waarde van uw Weekendesk cadeaubon kunt u het verschil betalen met een creditcard of Paypal. Echter, in het geval dat uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van uw cadeaubon zal dit saldo verbonden blijven aan het nummer van uw cadeaubon en kunt u uw bon opnieuw gebruiken voor een andere aankoop op de site www.weekendesk.be
   
 • Door overschrijving: begin met het downloaden van het vooraf ingevulde overschrijvingsformulier dat toegankelijk is via de bevestigingsmail die u enkele minuten na uw bestelling ontvangt. Vul het formulier in door uw boekingsreferentie aan te geven en vervolgens naar uw bank te sturen. U kunt de overboeking ook rechtstreeks doen naar de bankrekening van Weekendesk door het referentienummer van uw boeking aan te geven:
  - ING België : Cours Saint Michel 60 1040 Bruxelles
  - Rekening IBAN : BE73. 3630.8467.3360 BIC: BBRUBEBB.


ARTIKEL 3 : ABSENTIE VAN HET HERROEPINGSRECHT
De wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkoop of afstand voorzien in de Franse consumentenwetgeving, bepalen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op toeristische diensten (artikel L.221-28 12 ° van de Franse consumentenwet).

U heeft dus geen recht op herroeping van de aankoop van een Product op de Site.


ARTIKEL 4 : BEWIJS VAN BESTELLING / ARCHIVERING
U wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat, tenzij er een duidelijke fout is die u zou kunnen bewijzen, de gegevens die opgeslagen zijn in de databases van Weekendesk bewijskracht hebben met betrekking tot geplaatste bestellingen.

Gegevens die zijn opgeslagen op een computer of elektronische drager die regelmatig wordt opgeslagen, zijn toelaatbaar en afdwingbaar bewijsmateriaal in dezelfde bewoordingen en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou worden ontvangen en bewaard.


ARTIKEL 5: WIJZIGING OF ANNULERING VAN DE RESERVERING
Onder wijziging wordt verstaan een datumwijziging in dezelfde accommodatie en voor hetzelfde verblijf. Elk ander geval wordt als een annulering beschouwd.

Artikel 5.1: Onbeschikbaarheid, wijziging of annulering van de reservering door Weekendesk
Er wordt op toegezien dat de beschikbaarheid direct door de partners wordt onderhouden. Echter, in het uitzonderlijke geval van onbeschikbaarheid van een product ondanks de bevestiging van de reservering gemaakt door Weekendesk, zal Weekendesk u zo snel mogelijk informeren en kunt u een keuze maken uit de volgende alternatieven:

• Zoek, met de hulp van Weekendesk, een andere beschikbaarheidsdatum op dezelfde plaats als oorspronkelijk gereserveerd,

• Zoek, met de hulp van Weekendesk, een ander product met een vergelijkbare prijs dat gelijk is aan de oorspronkelijk gekozen datum,

• Als u geen van deze alternatieven kiest, wordt de bestelling geannuleerd onder de hieronder gepresenteerde voorwaarden.

Voor elke andere annulering of wijziging van de bestelling door Weekendesk, wordt u verzocht de artikelen R211-9 tot en met R211-10 van de toerismewet.

Artikel 5.2. : Wijziging of annulering van de boeking door de klant
Elk verblijf of reispakket dat door u is onderbroken of ingekort, en elke dienst die u om welke reden dan ook niet heeft verbruikt, vooral in het geval van niet op komen dagen of verlate aankomst bij de Partner of elke andere afgesproken plaats in het bestelde Product, geeft geen recht op restitutie.

Als u uw verblijf of reispakket wilt annuleren of wijzigen, moet u uw aanvraag tot annulering of wijziging per e-mail via de contactpagina op de website, of telefonisch op 
04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen. Elk verzoek tot wijziging van de datum of annulering verzonden per e-mail aan de klantenservice via het contactformulier zal worden beschouwd als gevalideerd na ontvangst van onze e-mail met een bevestiging van wijziging of annulering.

Als een wijziging meer dan 2 dagen voor de begindatum van het verblijf aan Weekendesk wordt meegedeeld, wordt de reservering aangepast aan uw wensen binnen de beschikbaarheid van de data en mogelijkheden die de betreffende Partner biedt. In geval van prijsverschil op het verblijf, zal de Klant het verschil moeten betalen met een creditcard of Paypal. De wijziging wordt alleen gevalideerd nadat de betaling door de tussenpersoon is geaccepteerd. Let wel dat de wijziging van een reservering elke mogelijkheid tot een latere annulering van deze reservering verbiedt.

Als een annulering meer dan 2 dagen voor de startdatum van het verblijf aan Weekendesk wordt doorgegeven, wordt het bedrag van het verblijf, exclusief reserveringskosten, tussen de 40 en 60 dagen na de verzendingsdatum van de ontvangstbevestiging per post of bevestigingse-mail terugbetaald. Restituties worden gemaakt met de betaalwijze die gebruikt wordt bij het boeken of via bankoverschrijving, met uitzondering van reserveringen die betaald worden met een cadeaubon, deze worden terugbetaald door de uitgave van een nieuwe cadeaubon. Er wordt echter geen annulering geaccepteerd en daarom geen restitutie geboden als een wijziging van de boeking eerder heeft plaatsgevonden, zoals hierboven beschreven.
Elk verzoek dat wordt gedaan in de 2 dagen voorafgaand aan de datum van aanvang van het verblijf kan geen aanleiding geven tot enige wijziging of terugbetaling in geval van annulering van de reservering, behalve in de gevallen voorzien in artikel L.211-14 II van de Franse toerismewet.

Deze regels omtrent het wijzigen en annuleren meer dan 2 dagen voor de datum van het begin van het verblijf zijn niet van toepassing op een bepaald aantal specifieke producten, omdat deze voorwaarden niet overeenkomen met die van uitzonderlijke of beperkte aanbiedingen. Deze afwijking van het principe van annulering of wijziging zal specifiek gemeld staan in de productomschrijving, waar bijvoorbeeld "niet-annuleerbaar, niet-restitueerbaar" zal worden aangebracht.


ARTIKEL 6: VERZEKERING
Weekendesk heeft met de organisatie Covea Risks, geregistreerd op Allées de l'Europe 19-21, 92110 Clichy, in overeenstemming met de Franse wet n° 92-645 van 13 juli 1992, een burgerlijke en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (n ° 127.124 .650) die in het bijzonder de financiële gevolgen dekt die kunnen ontstaan als gevolg van lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan de Klanten, de Partners of aan derden als gevolg van fouten, feitelijke of juridische fouten, nalatigheid of nalatigheid begaan in verband met zijn activiteit van reisbureau.


ARTIKEL 7 : CLAIMS
Behalve in geval van overmacht en zonder vooruit te lopen op een mogelijk rechtsmiddel, moet elke claim uiterlijk 15 dagen na de datum van uw terugkeer worden ingediend per aangetekende brief met verzoek om ontvangstbewijs op het volgende adres: Weekendesk - 
33 Rue La Fayette 75009 Paris, per e-mail op de website weekendesk.be onder de rubriek "Contact" vergezeld van bewijsstukken of door contact op te nemen met de klantenservice op 04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen. Uw klachten worden bij ontvangst naar de betrokken dienstverlener verzonden.


ARTIKEL 8: KLANTENSERVICE
Elk verzoek om informatie en verduidelijking met betrekking tot, in het bijzonder, de aankoop, terugbetaling, wijziging en werking van de Producten, moet telefonisch worden gedaan aan Weekendesk via 
04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur , met uitzondering van feestdagen, of via onze website weekendesk.be via het contactgedeelte op de site, of per post naar het volgende adres: 33 Rue La Fayette 75009 Paris

Voor vragen over uw reservering, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs op 04 277 60 06 (geen extra kosten) van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen.


ARTIKEL 9: PERSOONLIJKE GEGEVENS
Zoals vermeld in onze gebruiksvoorwaarden, voor zover Weekendesk verplicht is om tijdens het bestellen van producten persoonsgegevens over de Klant te verzamelen, heeft de laatste, in overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 "Informatie en vrijheid", recht op de toegang tot, rectificatie, portabiliteit of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben.

De klant kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Weekendesk - 
33 Rue La Fayette 75009 Paris

Wij herinneren U eraan dat het gebruikelijk is om bij het inchecken naar credicard gegevens te vragen om eventuele persoonlijk uitgaven te dekken die niet inbegrepen zijn in de reeds betaalde prijs en voor de toeristenbelasting.


ARTIKEL 10: INTEGRITEIT VAN HET CONTRACT
Het feit dat Weekendesk niet op een bepaald moment prevaleert in een van de clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van een van de genoemde voorwaarden op een later tijdstip.

In het geval dat een van deze bepalingen ongeldig of ongeschreven zou worden verklaard, zal de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet in twijfel worden getrokken.


ARTIKEL 11: TOEPASSELIJKE WET
Het recht dat van toepassing is op deze algemene verkoopvoorwaarden en het contract gesloten bij de bestelling van een verblijf of reispakket is de Franse wet voor alle geschillen die met name betrekking hebben op hun geldigheid, hun interpretatie, de uitvoering of beëindiging ervan.


ARTICLE 12 : BEVOEGDE JURISDICTIE (MINNELIJKE SCHIKKING VAN GESCHILLEN)
Elk geschil dat in het bijzonder betrekking heeft op de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden en / of de overeenkomst gesloten bij een bestelling van een verblijf of een toeristisch arrangement, valt onder de volledige bevoegdheid van Franse rechtbanken.

In overeenstemming met de bepalingen van het wetboek voor Consumentenrecht betreffende de minnelijke schikking van geschillen, sluit Weekendesk zich aan bij de e-commerce Mediator Service van FEVAD (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand), waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue The Boetie - 75008 Paris - http://www.mediateurfevad.fr. Na voorafgaande schriftelijke actie van de consument ten opzichte van Weekendesk kan de Dienst van de Ombudsman in beslag worden genomen voor elk consumentengeschil waarvan de schikking niet zou zijn geslaagd. Klik hier om te weten hoe u contact kunt opnemen met de Ombudsman.

Consumenten die in de Europese Unie wonen, hebben de mogelijkheid om hun klacht in te dienen op het online geschillenbeslechtingsplatform op het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL door het adres info@weekendesk.fr in te vullen als contactpunt met het bedrijf Weekendesk.

Weekendesk heeft deze aanbieding speciaal voor u geselecteerd! Kortingspercentage*** berekend op basis van het referentietarief van ***
Sluiten
Wij gebruiken cookies zodat onze website optimaal voor jou kan werken. Ga verder met de navigatie als u het gebruik ervan aanvaard.  Meer weten